Hørning SFO

Støttet af Nordea-Fonden

Den nye SFO i Hørning, støttet af Nordea-fondens pulje 'Mere udeliv i SFO og klub', udforsker hvordan udeliv bliver til udelæringsrum – et fællesskab med naturen, hvor de daglige brugere såvel som lokalområdet høster viden og livserfaring med naturen som omdrejningspunkt. Der er i bygningens og udearealernes udformning lagt vægt på, hvordan der kan skabes en synergi i dagligdagen med leg, læring om naturen og nærvær med de økosystemer, vi er en del af. Støtten fra Nordea-fonden gør det muligt at SFO’en er et sted, hvor naturen er arbejdet ind i dagligdagens dna. Alle sanser skal i spil – løb så vinden river i håret, hak i jorden så dan dufter, smag på de vilde bær. Duft, smag, se, hør og mærk livet. Ydermere, gør støtten det muligt at dyrkebrugerinddragelsesprocessen, hvor bl.a. inddragelsen af pædagoger og børnene selv har bidraget til inputs omkring børns læring og udvikling.

 

Den nye SFO danner en markant og identitetsskabende ramme for overgangen mellem byen og naturen. Herfra bevæger naturen sig omkring bygningen og helt ind i de nære udearealer. Herved trækkes det vilde landskab helt ind i bygningen og på den måde skaber et nærmiljø, hvor man kan studereregnvandsbiotoper, lave mad i og af naturen, eller have læsetime i grønne omgivelser. Fra disse nære udearealer til bygningen inviteres man til at gå på opdagelse i den omkringliggende vilde natur med naturlige sanserum, dufthaver, frugtlunde og meget mere. Den vilde natur skal være inspirerende og vil samtidig kunne skabe ro, tryghed og værne om de primære aktiviteter for SFO’en som aktive læringsrum i landskabet.

Hørning SFO arbejder med 3 nedslagsområder; De nære udearealer, ’Mosen’ og ’Skoven’. I de nære udearealer til SFO’en er der skabt et multifunktionelt ”mega-møbel”, der omfavner en række forskellige aktiviteter og tiltag. Som hjertet i dette nære lege- og læringsmiljø ligger det overdækket samlingsrum, og det placerer sig midt i de forskellige karakterer af grønne miljøer. ’Mosen’ er det ene af de to nedslagsområder ude i den åbne og vilde natur. Her arbejderprojektet med en række specialdesignede elementer, som inviterer til ophold, leg og ikke mindst læring i og om naturen. Her handler det om at blive en del af naturen: at mærke vandet, og prøve at ”være” dyrene i mosen. Det tredje nedslagsområde, ’Skoven’, inviterer til liv i trætoppene. Her arbejder projektet ligeledes med særlige specialdesignede elementer, der sætter rammer for aktivitet i højden i forbindelse med kommende skovrejsning. Her kommer man op og bliver en del af dyrenes liv i skoven.

 

Samarbejde:

Skanderborg Kommune, Nordea fonden & Viggo Rasmussen

Årstal:

2022-2026

Budget:

2 mio.

Awards:

Award:

Bæredygtighed:

No items found.

Se andre projekter

Vollsmose – Birkeparken

Indstillet til Odense Kommunes Arkitekturpris

Byrum
Boligområder
Skoler / Institutioner / Leg

Korsør Midtby

Byfornyelse

Byrum
Skoler / Institutioner / Leg
Vand / Klima

Byens Akse – Fjerritslev

Byrum
Skoler / Institutioner / Leg

Hørning Skole

En af landets største skoler

Skoler / Institutioner / Leg