Regnvandsbassin Silkeborg Kommune

I gennemsnit ligger der i dag 200-300 regnvandsbassiner i hver kommune. Vi mener, at disse store arealer bør fremstå som mere end blot et teknisk anlæg.

Projektets hovedidé er at frembringe et regnvandsbassin, der fungerer som byens port og afspejler områdets fremtidige rationelle domiciludtryk. Vi har formet bassinet stramt geometrisk i samspil med bygningskroppe og vejkonstruktion. Projektet arbejder med at bruge overskudjord, vandrensning, varierende beplantninger og med at skabe et højt oplevelsesniveau. Overskudjorden formes som en markant pyramide, som over tid formentlig bliver et kendemærke for området. Overskudsjord fra senere oprensninger kan bruges til gentagelser langs vejen. I særligt regnfulde perioder skifter vandspejlet facon og den centrale pyramide omkredses af spejlende vand. Rød blodblomme og sedum understøtter den markante form. De tekniske foranstaltninger synliggøres med højglans og farvet lys, der spiller sammen med trafikken.

Samarbejde:

Silkeborg Kommune og Orbicon

Årstal:

2009-2010

Budget:

Awards:

Award:

Bæredygtighed:

No items found.

Se andre projekter

Bispehaven tryghedsrenovering

Danmarks første tryghedsrenovering

Byrum
Boligområder
Vand / Klima

Korsør Midtby

Byfornyelse

Byrum
Skoler / Institutioner / Leg
Vand / Klima

Assens Havneplads

Klimasikring og byfornyelse

Byrum
Vand / Klima

Hjørring Midtby

Klimasikring

Byrum
Helhedsplan
Vand / Klima