Ruggårdsvej

“Opgaven er løst på et højt fagligt niveau. Indretning af haveanlægget er af høj standard og danner gode rammer for pædagogik, leg, læring samt fysisk udfoldelse” - Torry Simon Faxø – Bygherre rådgiver, Odense Kommune

Når projektet er en daginstitution, får leg, læring og bæredygtighed helt særlig opmærk­somhed her på tegnestuen. F.eks. som da vi udviklede udendørsarealer til Midtbyens Daginsti­tution på Ruggårdsvej i samarbejde med Odense Kommune.

Terrænet på legepladser og udearealer har fået for­skellige let vedligeholdte belægninger for at variere børnenes rammer for fysisk leg. Arealerne åbner for at sanse naturen og lære om økologiske systemer. Og små køkkenhaver giver børnene adgang til at dyrke grøntsager og bær, så de på den måde får et konkret forhold til naturen og årets gang. Projektet indeholder også en støjmur i forbindelse med børnehaven. Den er skabt af præfabrikerede elementer, som vi har tilføjet rammer, så børnene kan lege og kigge ud. Det særlige minus, at grunden var jordforurenet, har vi vendt til et plus. Den forurenede jord er blevet indkapslet i smukke volde, som giver legepladsen en særlig æstetik og specielle muligheder for leg.

Til projektet leverede vi ydelser inden for brugerpro­ces, skitsering, projektering og tilsyn.

Samarbejde:

Odense Kommune, Pluskontoret og MOE

Årstal:

2008-2009

Budget:

1 mio.

Awards:

Award:

Bæredygtighed:

No items found.

Se andre projekter

Vollsmose – Birkeparken

Indstillet til Odense Kommunes Arkitekturpris

Byrum
Boligområder
Skoler / Institutioner / Leg

Korsør Midtby

Byfornyelse

Byrum
Skoler / Institutioner / Leg
Vand / Klima

Byens Akse – Fjerritslev

Byrum
Skoler / Institutioner / Leg

Hørning Skole

En af landets største skoler

Skoler / Institutioner / Leg