Storinstitution Hørning

Børnebyen Solstjernen placeres smukt i landskabet i Hørning, den ’lille by’ skal rumme ca. 250 børn og bliver der­med en af Danmarks største institutioner.

Institutionen ligger på en fantastisk grund, omgi­vet af boldbaner, skov, blomstereng og park. Hver landskab har sit eget særkende og vifte af naturop­levelser. Hovedidéen er at trække disse landskaber helt ind til institutionen og på den måde skabe et nærmiljø hvor man kan plukke blomster, klatre i træer, spille bold, lave huler, spise bær eller gemme sig bag de høje hække. Udearealerne består af en viderebearbejdning af de eksisterende landskaber – skoven, blomsterengen og parken. Endvidere til­føjes bakken og søen som yderligere legelandska­ber. Sammenkoblingen mellem omgivelser og insti­tutionen forstærkes via en vifte af stier der går fra institutionen og ud i de mangeartede omgivelser. Legepladsen disponeres således at man kan vokse og gå på opdagelse efterhånden, som man bliver ældre eller modet stiger. Yderligere laves der en ”tursti” i kanten af legepladsen, der gør det muligt at ”tage på tur” inden for eget område.

Samarbejde:

Skanderborg Kommune og Pluskontoret

Årstal:

2010-2012

Budget:

4 mio.

Awards:

Award:

Bæredygtighed:

No items found.

Se andre projekter

Vollsmose – Birkeparken

Indstillet til Odense Kommunes Arkitekturpris

Byrum
Boligområder
Skoler / Institutioner / Leg

Korsør Midtby

Byfornyelse

Byrum
Skoler / Institutioner / Leg
Vand / Klima

Byens Akse – Fjerritslev

Byrum
Skoler / Institutioner / Leg

Hørning Skole

En af landets største skoler

Skoler / Institutioner / Leg