University Campus Lillebælt

Professions højskolen UCL skal overtage og udvide Ingeniørskolens (Syddansk universitet) bygninger i Odense og har derfor fået muligheden for at samle deres undervisningsfaciliteter på én adresse. Skolens udearealer ændres i forbindelse med flytningen og udvidelsen, hovedideén er at skabe et attraktivt udendørs miljø for skolens elever. Et sted der inviterer skolens besøgende til at udnytte området, frem for som i dag kun at være noget man kigger på. Udendørsarealerne skal i fremtiden bruges aktivt i pauser, til undervisning, studiegrupper og udenfor skolens åbningstider. Skolens eksisterende parkeringsområde fordobles og for at minimere arealets fysiske dominans, er parkeringen tænkt som to forskellige typer; en grøn parkering og en multifunktionel parkering. Den grønne parkering etableres i græsarmering med solitære træer, og den multifunktionelle parkering med mulighed for aktive tiltag som f.eks. mål, net og banemarkeringer. byMUNCH er bygherrerådgivere på projektet for UCL.

Samarbejde:

University College Lillebælt, Pluskontoret, Niras og Jens Erik Bech

Årstal:

2013-2014

Budget:

200 mio.

Awards:

Award:

Bæredygtighed:

No items found.

Se andre projekter

Vollsmose – Birkeparken

Indstillet til Odense Kommunes Arkitekturpris

Byrum
Boligområder
Skoler / Institutioner / Leg

Korsør Midtby

Byfornyelse

Byrum
Skoler / Institutioner / Leg
Vand / Klima

Byens Akse – Fjerritslev

Byrum
Skoler / Institutioner / Leg

Hjørring Midtby

Klimasikring

Byrum
Helhedsplan
Vand / Klima